Σύνδεση

Σετ συγχρονιζέ carbon 3ης/4ης

Κατασκευαστής ZF, CEI

1316298037


Preloader

Καινούργιο

Made in Italy

Περιλαμβάνει

2x Σώμα 1356304025

2x Φρενάκια 1316304196

Μούφα 1356304023


___________________________________________________________________________________