Σύνδεση

- Σαν επισκέπτες δεν μπορείτε να βλέπετε τις τιμές των ανταλλακτικών.

 

- Για να μπορέσετε να δείτε τις τιμές θα πρέπει να κάνετε εγγραφή δημιουργώντας έναν καινούργιο λογαριασμό και δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

 

- Έπειτα ο διαχειριστής της ιστοσελίδας θα σας εγκρίνει ή όχι.

___________________________________________________________________________________