Σύνδεση

Προσωπικά Δεδομένα : Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας στη σελίδα της Gaiserlidis, καθώς και τα δεδομένα που εισάγετε προαιρετικά στις φόρμες επικοινωνίας ή/και εγγραφής, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από εμάς και δεν δημοσιοποιούνται ή καθ” οποιονδήποτε τρόπο διακινούνται προς τρίτους, εκτός και αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση από και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Η δε φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις τόσο της ελληνικής (Ν. 2472/1997) όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εταιρεία μας διατηρεί άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα Δεδομένα από τις 5/6/2013 αρ.πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/544-1/05-06-2013

Αποποίηση Ευθύνης: τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο site της Gaiserlidis είναι καθαρά πληροφοριακά.

___________________________________________________________________________________